«قانون شگفت انگیز کارما»
«قانون شگفت انگیز کارما» ضرب المثلی وجود دارد که می گوید: « از هر دست بدهی، از همون دست می گیری » این عبارت صراحتا گویای مفهوم درونی قانون کارما است ...
قیمت :44,000 تومان22,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1